Sprzedaż już ruszyła! Zapraszamy do biura sprzedaży!

Polityka prywatności


I Informacje ogólne
• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania
oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź.
zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
• Właścicielem strony internetowej magnoliowa-twin.pl jest
Rafał Jaroszewski Kaika Invest ul. Bielawska 48b/147 05-520 Konstancin-Jeziorna
NIP5213211137


II Dane osobowe
• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
• Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego
• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania formularza
kontaktowego oraz o ile wyraził na to zgodę.
• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek
danych osobowych.
• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu
do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak
i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego
oświadczenia na adres email: biuro@kaikainvest.pl
• Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako
poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
• Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrona danych osobowych.


III Informacja o plikach cookies.
• Serwis korzysta z plików cookies.
• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać
zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia
usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików
cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc
lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
• Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać
zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka
ochrony prywatności Google Analytics.
• Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności
sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki
użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację
o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
• W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje
wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
IV Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych
dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji
użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić
korzystanie ze stron www.
• W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami
• Internet Explorer

• Chrome
• Safari
• Firefox
• Opera
• Android
• Safari (iOS)
• Windows Phone
• Blackberry
V Udostępnienie danych.
• Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
prawnie dozwolonych.
• Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania.


VI Postanowienia końcowe
• Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby
udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca

wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://kaikainvest.pl/polityka-
prywatnosci/

• W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się
obowiązujące przepisy prawa polskiego.